Kako da štampate sa vašeg pametnog telefona ili tableta - Ofika postpaid usluge štampanja
Ofika Group

 

Sa sve većim mogućnostima koje pružaju mobilni uređaji za obavljanje vaših poslova, pitanje je trenutka kada ćete potražiti dugme za štampanje. Google-ov Android i Apple iOS nude mogućnost štampanja boarding karte ili tabele bez potrebe da otvorite laptop.

Štampanje sa iOS uređaja — bilo da je u pitanju iPhone, iPad ili čak iPod touch — moguće je pomoću funkcije AirPrint. Usluga zahteva da se vaš uređaj poveže sa istom Wi-Fi mrežom kao i štampač,  koji je kompatibilan sa AirPrint-om. Spisak štampača koji su kompatibilni sa AirPrintom možete pronaći na Apple-ovom sajtu za podršku.

Kada su oba uređaja povezana sa istom mrežom, možete da odštampate stavke iz različitih aplikacija na iOS uređaju tako što ćete dodirnuti dugme za “akciju” zatim ime za ikonicu koja prikazuje pravougaonik (poput ekrana) sa strelicom prema gore. Kad je izaberete  pojavljuje se “Share sheet” sa dva reda ikonica. Ikonicu za štampanje možete pronaći u donjem redu. Dodirnite je, izaberite svoj štampač, podesite broj kopija za štampanje i gotovo.

Što se tiče  iOS-a,  ne postoji namenska aplikacije za štampanje; umesto toga, započinjete proces unutar aplikacije. Ako nešto krene naopako, možete proveriti status zadatka ispisa tako što ćete dvaput kliknuti na Home dugme  i jednom preći prstom udesno. Pojaviće se prozor “Print Summary” i kada ga odaberete  dobićete  informaciju o svim otvorenim poslovima štampanja.

A šta ako nemate štampač kompatibilan sa AirPrint-om?

U tom slučaju, nije sve izgubljeno. Ako imate štampač koji ima Wi-Fi koji ne podržava AirPrint, verovatno je da proizvođač ima sopstvenu aplikaciju u Apple App Store-u koja omogućava bežično štampanje. Na primer, HP ima svoju ePrint aplikaciju. Potražite u App Store-u ime proizvođača i trebalo bi da pronađete i odgovarajuću aplikaciju. Ukoliko nemate uopšte štampač sa Wi-Fi mrežom, HandyPrint (za korisnike Mac-a) i Presto (za korisnike operativnog sistema Windows) nude zaobilazna rešenja kako bi primorali vaše iOS uređaje da pronađu štampač preko AirPrint-a. Korisnici Google Android uređaja mogu iskoristiti uslugu Google Cloud Print. Ako ste skoro kupili Android  uređaj, Cloud Print bi trebalo da je već instaliran na vašem uređaju. To možete proveriti tako što ćete pokrenuti aplikaciju za podešavanja i skrolovati  do dna liste gde bi trebalo da se nađe opcija „Printing“. Ako pak ne postoji, možete besplatno instalirati aplikaciju Cloud Print iz Play prodavnice..

Cloud Print će automatski skenirati vašu Wi-Fi mrežu za kompatibilne štampače i automatski instalirati potreban dodatak, u sekciji za štampanje u aplikaciji Settings. Proces štampanja sa Android uređaja razlikuje se u zavisnosti od aplikacije koju koristite. Google-ova vlastita aplikacija za dokumente zahteva od vas da izaberete „Share & Export“, a zatim „Print“. Ostale aplikacije na glavnom meniju prikazuju „Printing“. Najbolje bi bilo da potražite komandu za štampanje u meniju. Ako nije tu, verovatno je pod opcijom “Share”. Kada se proces pokrene, obaveštenje će se pojaviti u vašim notifikacijama kao prečica za proveru statusa otvorenih poslova štampanja.

Ako ste korisnik Android uređaja bez štampača koji podržava Wi-Fi, ne tražite pomoć odmah sa treće strane. Umesto toga, pratite uputstva na Googleovoj lokaciji za podršku za Cloud štampanje. Proces je jednostavan, ali zahteva da imate instaliran Google Chrome pretraživač i da je štampač povezan sa računarom koji je uvek uključen.